Lexikon českých výtvarníků

on-line digitální archív - 19. vydání
 
ENTER - VSTUP

Cena roční jednouživatelské licence je 1 000 Kč
Cena roční multilicence je 3 500 Kč
Objednávku zašlete na predplatne(@)lexikonceskychvytvarniku.cz
 
Obsahuje:
11323 hesel výtvarníků
- hesla galerií
- kolektivní výstavy
- umělecké spolky
- fotografie z vernisáží
- reprodukce uměleckých děl
1940 Páleníček Ludvík: Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku, Kroměříž
1925 Polák Josef: Výtvarné umění na Slovensku, Praha
1843 Kollár Ján: Slowník slawjanských umělcůw, Pešt (1862, 1907)
1815 Dlabacž Gottfried Johann: Allgemeines historisches Künstlerlexikon für Böhmen, Prag
hesla výtvarníků z Riegrového Slovníku naučného (1860-74), hesla výtvarníků z Ottova Slovníku naučného (1888-1908)
soupisy reprodukovaných děl ze Zlaté Prahy - Dále obsahuje 911 odborných textů, seznamy absolventů uměleckých škol, signatury, přímé odkazy na digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro Českou literaturu AV ČR
 
Poznámky:
ikona List of exhibited artworks - v odkaze se nalézá seznam vystavených děl
ikona Catalog - výstavní katalog dostupný on-line a otvírá se v novém okně prohlížeče
ikona Photo - fotografická dokumentace
pro zobrazení externích zdrojů je třeba mít nainstalovaný plug-in DjVu od firmy Lizardtech a Adobe Reader
 
Prameny a literatura:
1913 Bergner Paul: Beiträge und Berichtigungen zu Dlabacž Lexikon böhmischer Künstler, Praha
1912 Dolenský Antonín: Moderní česká grafika, Praha
1909 Winter Zikmund: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526-1620), Praha
1906 Winter Zikmund: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století, Praha
1906 Dr. Chytil Karel: Malířstvo pražské 15. a 16. věku a jeho cechovní kniha staroměstská z let 1490-1582, Praha
1904 Dr. Chytil Karel: Umění v Praze za Rudolfa II., Praha
1891 Boetticher Friedrich von: Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Dresden
1878 Patera Adolf, Tadra Ferdinand: Das Buch der Prager Malerzeche, Prag
1808 Meusel Johann Georg: Teutsches Künstlerlexikon, Lemgo
1798 Dlabacž Gottfried Johann: Abhandlung von den Schicksalen der Künste in Böhmen, Prag
1792 Jahn J. Q.: Abhandlung über die ältesten Maler Böhmens, Dresden
1788 Riegger Joseph Anton von: Von der alten Verfassung der Maler Bruderschaft in Böhmen, Leipzig und Prag
1700 Beckovský Jan František: Poselkyně Starých Přjběhůw Cžeských